1. Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.spectrumbike.pl
1.2 Sprzedawcą jest firma P.H.U.P BICYKL i z siedzibą w Nowogardzie ul. Młynarska 7 kod pocztowy 72-200 ; NIP 857-137-91-84 ; REGON 811918010
1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa
2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedziby firmy w Nowogardzie przy ul. Młynarska 7

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla P.H.U.P BICYKL Jan Zugaj Alior Bank 76 2490 0005 0000 4530 5208 4707

2.4 P.H.U.P BICYKL Jan Zugaj oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Consumer Bank Polska jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Wysyłka rowerów:
– Rowery wysyłamy fabrycznie złożone i wyregulowane, do transportu mają odkręcone: przednie lub tylne koło, pedały, kierownicę i siodło. Aby rozpocząć eksploatację należy rower złożyć i wyregulować. Montaż i regulację należy wykonać w dowolnie wybranym serwisie rowerowym (koszt takiej usługi ~ 80,-PLN). Rowery objęte są 2-letnim okresem gwarancji udzielanej przez sprzedawcę i dostarczane są w formie zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem.
Szczegółowe warunki gwarancji firmy Specialized https://www.specialized.com/pl/pl/warranty
Firma Specialized , Merida umożliwia korzystanie z sieci autoryzowanych punktów serwisowych (gwarancja producenta), w tym celu należy wykonać pierwszy przegląd po miesiącu od rozpoczęcia eksploatacji – przeglądy są płatne, a ich koszt wynosi odpowiednio: 40/75,-PLN (rowery dziecięce i młodzieżowe), 55/120,-PLN (rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie) i 80/150,-PLN (Rowery Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt).

2.8 Moment zawarcie umowy:
Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności przez potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną przekazanie zamówienia do realizacji. Zamówienia z formą płatności gotówką przy odbiorze zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast płatne z góry (przelew, karta, raty).

2.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub wydłużenia deklarowanego terminu realizacji z następujących
powodów: ważne przyczyny ekonomiczne (błąd w cenie, opisie, nazwie produktu), incydentalne sytuacje uniemożliwiające realizacje
(np. następstwa katastrof, klęsk żywiołowych, błędów ludzkich, złośliwych zbiegów okoliczności).
Obsługa sklepu jest zobowiązania do zaproponowania w takiej sytuacji, alternatywnej oferty.

3. Reklamacja, zwrot i wymiana
3.1 Reklamację prosimy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza ze strony

3.2 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie maksymalnie 14 dni;

3.3 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, chyba że w któreś z treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta nie jest ją objęta. Gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

3.4 Szczegółowe warunki zwrotów i wymian :
Dokonując zakupu w naszym internetowym sklepie rowerowym Spectrumbike.pl mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.H.U.P Bicykl Jan Zugaj ul. Młynarska 7 72-200 Nowograd bicykl@wp.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas np. koszt dostawy za pobraniem lub dostawy Premium), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany przez Państwa produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot produktu, w szczególności roweru wiąże się z opłatą transportową, uzależnioną od cennika wybranego operatora przesyłki.
Koszt przesyłki zwracanego produktu leży po stronie kupującego i wynosi około 60,-PLN w zależności od wielkości przesyłki.
Prosimy o kontakt przed wysyłką, w celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowego sposobu zabezpieczenia zwracanego produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
– umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

4. Poufność i ochrona prywatności.
4.1 P.H.U.P BICYKL Jan Z jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
4.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.
4.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie spectrumbike.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez P.H.U.P Bicykl Jan Zugaj z siedzibą w Nowogardzie
przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez
P.H.U.P BICYKL z siedzibą , za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Spectrumbike.pl
Przedmiotowa zgoda udzielana na czas nieokreślony. Każdy klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Administratora w tym prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

5. Postanowienia końcowe.

5.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

5.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

5.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

5.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

5.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

5.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

5.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2020r